Bu blog; Hayatımızda odak hâline gelen Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uzaktan Eğitim ile Yazılım uygulamalarında dijital bir platform ve pencere olmayı hedefliyor…

Dijitaleşen dünyada özellikle ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara cevap verecek olan ve bizlerin yenilik dediği gelişmeler yazılımlarda oluşan ticarileşme ve pazarın bunlara olan talebi ihtiyaç şeklinde belirince gelişmeler sahada hız kazanmıştır. Yazılım alanında oluşan gelişmeler bugünkünden dahada ileride olmasına karşın bu yazılımların ticari ürüne dönüşmesi 2000 li yılların başında bu büyük ivme ve başarıyı getirememiş ama özellikle günümüzde salgın hastalıklar ve uzaktan iş hayatı ve uzaktan eğitim talebleri bu yazılım devrimi diyebileceğimiz gelişmeleri bizlere yaşatmaktadır. Uzaktan eğitim, çevrimiçi sınavlar, uzaktan iş, uzaktan toplantı ve çevrimiçi konferanslar hatta dijitaleşen spor artık yapay zeka ile desteklenen dijitaleşen bir pazarda yazılımsal talebin patlamasına ve ürünlerin sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler ile tüm hayati alanlarda kaliteli hizmeti tanımlamaya ve standartları belirlemeye başlamıştır. Dijital veya sanal veya çevrimiçi veya online olarak nitelenen bu gelişme artık geriye dönüşü olmayan bir eşikten bizleri atlatmış ve bundan geriye dönülmesi sadece bir nostaljiden öteye olmayacağını zaman bizlere gösterecektir.loading image

Dijitaleşen Uzaktan Eğitim ve İş Hayatı Bilişim Sistemleri ve Yazılım Uygulamaları Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ve Hologram Teknolojilerinide kapsayan bir Platform Üzerinde duruyor.