Hizmetlerimiz paylaşım esaslı ve kodlama odaklı bir hizmet, bu hizmet diğer siteler veya bloklarda olduğu gibi gelir ve reklam önceliklerinin dışında bir çalışma odaklı olacaktır.

Hizmetlerimiz; Sololearn, W3Schools, btkakademi ve benzeri kodlama esaslı site ve blokların çalışmalarını sosyal yararlılık projeleri olarak görüp geleceğin prototip insan kavramlarını sunacak, buralarda kazanımlar ile edinilen kodlama bilgilerinin paylaşım ve öğrenimini platformumuz da teşvik edeceğiz.

Hizmet A

Hizmetlerimiz varolan yetkinliklerden varolması muhtemel mükemmelliklerin arayışı için bir platform olacaktır.

Hizmet B

Hizmetlerimiz yapay zeka odaklı yazılımları kodu yazana yön veren yapmak odaklı çabalar ile birlikte keşfedeceğiz.

Hizmet C

Kodlama insanların yaşam şekli ve hayatlarında bir algoritma olduysa bunun iş dünyasına bir kapı açması ve bu kapının insanların mutluluğu ile alakalı olması gerekmezmi..


Referanslarımız herzaman bloklarda ki paylaşımları yapan ve alıntı veren blok kullanıcıları ve son kullanıcılar merkezli bir platform olmaktır.

Behçet Aytimur Ahıska


Birlikte güzel bir şey yapalım.

Photo by Canva Studio on Pexels.com

İnsanlara rehberlik eden 5G ekosistemi üzerinden faaliyet ve çalışma temelli Titan Robot gösterimi Huawei paylaşımı…